Ποιοι είμαστε

Η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. είναι εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων (Ιnsurance and Reinsurance Brokers & Risk Advisors), η οποία ιδρύθηκε το 1992 από την Τράπεζα EUROBANK. Από τις 4 Αυγούστου 2016, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες A.E.M.A πέρασε σε μια νέα εποχή. Ο διεθνής ασφαλιστικός κι επενδυτικός όμιλος Fairfax Financial Holdings Limited, ελέγχει από κοινού με την OMERS Administration Corporation το 80% των μετοχών του Ομίλου Eurolife ERB, στην οποία ανήκει η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., επενδύοντας δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

Πέραν της διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικά & χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, καθώς και σε θέματα risk management, αλλά και ζημιών.

Η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να προτείνει ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές λύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε ιδιώτες για τις εξειδικευμένες ή μη ανάγκες τους. Παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και τοποθετεί τις εργασίες που της αναθέτουν, κατόπιν συγκριτικής διερεύνησης της αγοράς, σε εκείνες τις ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες προσφέρουν τους καλύτερους ασφαλιστικούς και οικονομικούς όρους για τους πελάτες της. Συνεργάζεται εκτενώς με ασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού, προσφέροντας τη δυνατότητα για διεθνείς ασφαλιστικές λύσεις.

Η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για πολλές και σημαντικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της και παράλληλα είναι ένας αναγνωρισμένος, έγκυρος και σεβαστός διαμεσολαβητής για τις πιο αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες.

Στελεχωμένη με έμπειρους επαγγελματίες, και εξοπλισμένη με την πιο προηγμένη μηχανογραφική τεχνολογία, παρέχει ευελιξία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Τα ασφάλιστρα που διαχειρίζεται ξεπερνούν τα 38.000.000 Euro ετησίως, προσφέροντας στους πελάτες της σημαντική αγοραστική δύναμη και καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους μεσίτες ασφαλίσεων στην Ελληνική αγορά.

Στόχος της ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. είναι, να προασπίζει τα συμφέροντα των πελατών της, ικανοποιώντας πλήρως κάθε ασφαλιστική ανάγκη τους, με συνέπεια, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.